Miljømedarbejder til det marine miljø i Sund & Bælt


Har du en baggrund i marinemiljø og erfaring med større projekter som bygherre, rådgiver eller myndigheder og vil du være med til at sikre en kompetent og grundig gennemførelse af projekter omfattende alle faser af et anlægsprojekt fra planlægning over miljøvurderinger til overvågning af projektet under dets udførelse? Så læs mere her og ansøg om at blive tilknyttet som miljøfaglig medarbejde med arbejdsområdet - det marine miljø.


Om os

Det er afgørende, at der tages hensyn til miljøet, når man gennemfører Danmarks største infrastrukturprojekt Femern Bælt projektet og at etableringen sker med færrest mulige miljøpåvirkninger og i henhold til de miljøkrav som de danske og tyske myndigheder har opstillet.

Til overvågning af anlægsaktiviteterne for Femern Bælt forbindelsens er der etableret et kontrol- og overvågningsprogram som afrapporteres til ejere, ledelse, danske og tyske myndigheder og offentligheden med udgangspunkt i miljøportalen Ægir.

Overvågningen af det marine miljø er en vigtig del af Femern Bæltforbindelsens kontrol- og overvågningsprogrammer og hvor gennemførelsen af dette og afrapporteringen af resultaterne vil bliver et af dine fokusområder.

Vi er en del af Sund & Bælt Holding som også driver andre projekter med marine aspekter, ligesom der er nye marine projekter på vej i værdikæden, der også kan blive en del af dit arbejdsområde bl.a. i forbindelsen med design af nye undersøgelser, miljøvurderinger mv.

Du kan læse mere om koncernen og selskaberne på www.sundogbaelt.dk.

Dine primære arbejdsopgaver

I tæt samarbejde med Miljøafdelingen medarbejdere, den tyske godkendelsesafdeling og husets andre afdelinger skal du bl.a. løse følgende opgaver:

 • Sikre at Femern Bæltforbindelsens marine moniteringsprogram gennemføres og afrapporteres til tyske og danske myndigheder
 • Give input til løsning af marine problemstillinger for andre af Sund & Bælt Holdings selskaberne
 • Bidrage i planlægningen af marine miljøundersøgelser- og vurderinger i forbindelse med kommende projekter
 • Forestå dialogen med og styringen af vores eksterne rådgivere
 • Forestå dialogen med relevante myndigheder

Stillingen referer til miljøchefen i Center for Miljø og Myndigheder i Sund & Bælt Holding.

Om dig

Vi forventer at du:

 • Har en akademisk baggrund i forbindelse med det marine miljø – biolog, geograf mv
 • Har erfaring med projektledelse og styring af eksterne rådgivere og kan sikre fremdrift
 • Har viden inden for såvel dansk og tysk miljølovgivningen, ligesom du er fortrolig med at operere inden for de forvaltnings- og offentligretlige rammer
 • Har minimum 10 års erfaring med miljøspørgsmål relateret til bygge- og anlægsprojekter
 • Behersker tysk i skrift og tale på et højt akademisk niveau
 • Er god til at kommunikere skriftligt og i tale

Vi tilbyder
Som miljømedarbejder i centeret får du mulighed for at sætte dit eget aftryk på mega-projekter i Danmark og opbygge erfaring til brug for næste generation af store bygge- og anlægsprojekter som Københavns Havnetunnel, Kattegat og Als Sund forbindelserne. Du bliver en del af en stærk tværfaglig center med dedikerede kollegaer. Du vil opleve en organisation, der er i løbende forandring, i takt med at opgaverne udvikler sig. Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig og du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige kolleger på tværs af organisationen og eksternt og med forskellig faglig og national baggrund.

Tonen i huset er uformel og din arbejdsplads bliver i København hvor Sund & Bælt har sit hovedsæde på Vester Søgade 10, 1601 København V.

Ansøgning
Upload din ansøgning, dit CV og dine eksamensbeviser senest den 31. maj 2022.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte miljøchef Anders Bjørnshave 22 73 68 14Søg nu

Kontaktinformationer

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

Anna Lechenmayer

Vi behandler ansøgninger løbende og seneste frist for ansøgning er 18-06-2022