Lyder HAI® som et sted for dig at arbejde, og drømmer du om at være en del af noget stort – så følg med her på siden, hvor ledige stillinger annonceres. 

Har vi ikke nogle ledige stillinger pt., er du velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. 

Vi er altid på udkig efter dygtige og engagerede medarbejdere, og ser frem til at modtage din ansøgning. 


Din ansøgning vil blive gemt i fire måneder, og har du ikke hørt noget fra HAI i den periode, er det fordi, vi ikke har en stilling, der matcher dine kompetencer lige nu. Vi opfordrer vi dig til at søge igen på et senere tidspunkt.


Vores produktion beskæftiger 120 medarbejdere med forskellig baggrund og erfaring.  

Vi arbejder i 3-holdsskift med faste arbejdstider. Til vores produktionsmedarbejdere tilbyder vi fast timeløn, pension, sundhedsforsikring, personaleforening, og vi har tegnet overenskomst med Dansk Industri. Af sikkerhedshensyn skal man som medarbejder på HAI enten kunne tale dansk eller engelsk. Deltagelse i danskundervisning er obligatorisk efter 6 måneders ansættelse. 


Som medarbejder ved HAI kræver det, du har lyst til at lære nyt, og du skal være indstillet på forandringer. 


Tak for din interesse.

Med venlig hilsen

Grith Olmütz, CPO


Does HAI® sound like a place for you to work and do you dream of being part of something big - then follow this page, where vacancies are announced.

If we do not currently have any vacancies, you are welcome to send an unsolicited application.

We are always looking for skilled and committed employees, and look forward to receiving your application.


Your application will be stored for four months, and if you have not heard anything from HAI during that period, it is because we do not have a position that matches your skills right now. We encourage you to apply again at a later date.


Our production employs 120 employees with different backgrounds and experience.


We work in 3-shift shifts with fixed working hours. For our production employees, we offer a fixed hourly wage, pension, health insurance, staff union, and we have signed a collective agreement with Danish Industry. For security reasons, as an employee at HAI you must either be able to speak Danish or English. Participation in Danish lessons is manadatory after 6 months of employment.


As an employee at HAI, it requires that you want to learn new things and that you must be open to change.


Thank you for your interest.

Best regards,

Grith Olmütz, CPO

Apply
Apply

Contact information

HAI Horsens
Sverigesvej 9
8700 Horsens