Analytiker/Senioranalytiker til Sund & Bælt

Mens Sund & Bælt er mest kendt for Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron, betyder erfaringerne med brugerfinansieret infrastruktur, at der de seneste år er kommet flere nye opgaver til. Det gælder bl.a. betalingsanlæg på Fjordforbindelsen Frederikssund, administration af Miljøzoner, foranalyser til en Kattegatforbindelse og det forberedende arbejde med kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.


Til analysefunktionen søger vi en nysgerrig kollega, der synes, det er inspirerende og motiverende at sammenstille data og uddrage erkendelser, der kan bruges i praksis. Det gælder både analyser af trafikantadfærd, der understøtter vores trafik- og indtægtsprognoser, og det gælder analyser i et bredere perspektiv, der kan hjælpe til at drive vores selskaber endnu bedre. Funktionen bidrager på tværs af alle selskaberne under Sund & Bælt, så du vil komme i kontakt med mange forskellige kolleger og analyser af mange forskellige data. Fællesnævneren er vores brug af data, vores analytiske metoder og velfunderede beslutningsgrundlag. Det forudsætter en lyst og evne til at strukturere og arbejde med store datamængder i eksempelvis SQL og en stærk (gerne statistisk baseret) analytisk tilgang med en nysgerrighed i forhold til den viden, data kan bidrage med. En viden, som vores kolleger i resten af organisationen kan trække på i løsningen af deres opgaver.


I jobbet får du til opgave at:

Udarbejde analyser af trafikantadfærd som grundlag for trafik- og indtægtsprognoser både for den eksisterende og eventuelt kommende infrastruktur.

Udarbejde analyser af trafik og kundesammensætning.

Bidrage til opbygningen af viden om kunderne i koncernens forskellige selskaber.

Håndtere og behandle store datasæt efter behov, herunder finde mulighederne i sammenstillingen af nye og eksisterende datakilder.

Være med til at inddrage nye digitale analyseredskaber når relevant.

Bidrage til viden og beslutningsgrundlag for kolleger og direktion i koncernens selskaber.
 
Du:

Har en kandidatuddannelse med vægt på data og analyse som grundlag for stærke analytiske kompetencer.

Har op til 10 års praktisk erfaring, så du kan fastlægge den bedste opsætning, analyse og præsentation af store datasæt.

Er nysgerrig i forhold til den viden og de erkendelser, der kan udledes af data.

Er god til at formidle data, analyser og tendenser på en overskuelig måde, så den opnåede viden kommer i spil internt og eksternt.

Har indsigt i og erfaring med forskellige databehandlings- og analyseværktøjer, herunder SQL og statistiske analyseværktøjer

Er omhyggelig i din behandling af data og kan arbejde selvstændigt med delopgaver.

Evner at indgå i samarbejde med mange forskellige typer af kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Er god til at formulere dig på dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.


Vi tilbyder:
Et job med varierende og udfordrende opgaver, hvor du bliver en del af en lille og dynamisk gruppe med engagerede kolleger – og en del af en spændende organisation, der er indgår i en række centrale projekter for dansk infrastruktur. Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i relevant erfaring og uddannelse.


Arbejdssted 

Organisatorisk er analysefunktionen en del af de tværgående stabsfunktioner i Sund & Bælts økonomiafdeling. Dit primære arbejdssted vil være vores kontor centralt beliggende i København.

 

Søg jobbet

Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte analysechef Camilla Riff Brems på crb@sbf.dk eller på 3341 6210. Vi behandler ansøgninger løbende og seneste frist for ansøgning er 16. juni 2021. Alle henvendelser behandles fortroligt.

 

Du kan læse mere om Sund & Bælt på sundogbaelt.dk og finde os på LinkedIn.


Søg nu


Søg nu

Kontaktinformationer

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

Anna Lechenmayer


ale@sbf.dk

Vi behandler ansøgninger løbende og seneste frist for ansøgning er 16-06-2021