Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation, som tilbyder kvalificeret juridisk, social og økonomisk rådgivning til socialt udsatte borgere, samt kommende, nuværende og tidligere indsatte i hele Danmark. Udover vores rådgivningsfunktion har vi også et sekretariat, som sikrer den daglige drift.

Kontaktinfo

Den Sociale Retshjælps Fond, Aarhus
Augustenborggade 2
8000 Aarhus
Danmark

Brænder du for politisk interessevaretagelse og kommunikation?


Så bliv praktikant som politisk medarbejder hos Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus


Praktikstillingen som politisk medarbejder i politik- og administrationsafdelingen i Aarhus indebærer, at du med baggrund i din faglige viden fra dit studie er medansvarlig for det daglige retspolitiske arbejde. Afdelingen arbejder for at få indflydelse på de politiske tiltag, der berører vores klienter. Dette gør vi gennem analyse- og udviklingstiltag med afsæt i organisationens unikke kendskab til socialt udsatte grupper. Politik- og administrationsafdelingen arbejder målrettet på at gøre en positiv forskel for socialt udsatte borgere og være deres stemme - både i den offentlige debat og på den politiske scene.


Start, varighed og ugentlig arbejdstid i praktikken kan aftales, så det passer med studie, ønsker og behov.


Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.

 • Research, formidling, projektudvikling og løsningsforslag i relation til vores politiske mærkesager
 • Lobbyarbejde og kontakt til relevante politikere
 • Varetagelse og udvikling af vores dokumentationsarbejde
 • Udformning af læserbreve, debatindlæg samt artikler til vores eksterne nyhedsbrev
 • Ansøgninger af tilskudspuljer til organisationens drift

Din profil

Du læser en relevant uddannelse og er interesseret i at arbejde med alle aspekter af politisk interessevaretagelse. Det er en forudsætning, at du:

 • Har kendskab til det politiske system
 • Har kendskab til kvalitativ og kvantitativ metode
 • Har lyst til at tilegne dig særlig indsigt i social- og retspolitiske problemstillinger
 • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt


Vi tilbyder dig 

Vi tilstræber, at vores praktikanter får et spændende og udbytterigt praktikforløb. Du vil få:

 • En ansvarsfuld og udfordrende stilling i en organisation under udvikling, hvor initiativ og kreativitet værdsættes
 • Indsigt i og erfaring med politisk interessevaretagelse
 • Mulighed for at afprøve og udvikle dine metodiske færdigheder
 • Praktisk erfaring med mediehåndtering
 • Stor arbejdsfrihed og mulighed for at definere egne arbejdsopgaver ud fra dine kompetencer og idéer
 • Muligheden for at kunne tage et studiefag sideløbende med praktikken.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger behandles løbende, så send din allerede i dag! Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 09.00 – kl. 17.00 eller på sekretariatet@socialeretshjaelp.dk. Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til vores klienter, kan vi udbede en gyldig straffeattest før ansættelse. Vær dog opmærksom på, at en plettet straffeattest ikke nødvendigvis hindrer ansættelse hos os. Det vil altid være en individuel vurdering.


Søg nu