Sund og Bælt søger operatør til døgnbemandet kontrolrum

Sund & Bælt søger en stabil medarbejder, der har erfaring med tekniske anlæg og overvågning heraf. Du skal indgå i den døgnbemandede vagtfunktion, som overvåger de tekniske anlæg og vejtrafikken på Storebælt og Øresund Landanlæg.


I vores tekniske overvågning er vi ansvarlige for den daglige drift, således at vi hele tiden sikrer, at der er tilgængelighed og fremkommelighed på vejen og jernbanen. Som vagthavende er du på vagt 12 timer ad gangen – vagten er bemandet 24/7, 365 dage om året.


Du skal evt. kunne opnå godkendelse som koblingsleder/person for højspændingsanlæg. Dit arbejdssted bliver på Sund & Bælts kontor i Halsskov og du må maksimalt have 1/2 times transport hertil, da du skal indgå i en tilkaldevagt.

 

Dine arbejdsopgaver

 • Du har ansvar for drift af teknisk overvågning under størst muligt hensyn til trafikken på vej og jernbane.
 • Du modtager og behandler tekniske alarmer og iværksætter nødvendige foranstaltninger i forhold til sikker drift.
 • Du kalder de vagthavende entreprenører ud via vedligeholdelses-systemet Maximo, og laver opfølgning på fejlretning.
 • Du har en central rolle i forhold til vej- og jernbanedriften.
 • Du er koblingsleder af 10 kV og 25 kV højspændingsanlæg.
 • Du iværksætter de nødvendige tiltag, har kontakt til politi/beredskab ved ulykker, igangsættelse af vejvintertjeneste, bistår driftsledere med overvågning og vurderinger af anlæggenes tilstand og løser diverse administrative opgaver.


Arbejdsdagen 

Din arbejdsdag er varieret efter opgavernes art. I en del af døgnets timer er der to medarbejdere på arbejde sammen. Vagtfordelingen sker efter et turprincip, hvor du også vil have 8 timers arbejdsdage.


Du er en del af et kompetent team

Organisatorisk vil du referere til chefen for teknisk overvågning, og blive en del af et team på 10 dygtige og kompetente kollegaer. Teamet er kendetegnet ved, at der udvises stort engagement, seriøsitet og stabilitet i forhold til arbejdet med afdelingens opgaver.


Om dig

Du er selvkørende og god til at kommunikere klart og tydeligt i de relationer, som du indgår i. Som person bevarer du overblikket i pressede situationer, er robust og trives i en vagtfunktion.


Du har muligvis en teknisk uddannelse som elektriker, maskinmester eller tilsvarende. Desuden skal du opfylde følgende:

 • Erfaring med tekniske anlæg og gerne overvågning heraf.
 • IT-erfaring og –interesse er en forudsætning, da vi betjener mange forskellige systemer.
 • Som person er du indstillet på samarbejde, da vi er 10 personer, som deler én funktion og generelt har mange kontakter til personer i og uden for Sund & Bælt.
 • Bevarer overblikket i pressede situationer og kan prioritere opgaverne.
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
 • Kan bestå Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens helbredsgodkendelse for sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet. 

Du tilbydes

En spændende stilling i en dynamisk virksomhed, hvor du vil få en intensiv oplæring, inden du bliver indsat som vagthavende kontrolrumsoperatør. Læs mere om hvad Sund & Bælt tilbyder deres medarbejdere på www.sundogbaelt.dk


Noget for dig?

For mere information er du velkommen til at kontakte chef for teknisk overvågning
Finn Drost i dagtimerne på tlf. 21 46 12 93. Send din ansøgning og dit cv hurtigst
muligt, da ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Søg nu

Kontaktinformationer

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

Anna Lechenmayer


ale@sbf.dk

Vi behandler ansøgninger løbende og seneste frist for ansøgning er 30-01-2022