Thisted Vand er en aktiv og professionel medspiller i lokalsamfundet, som følger med i udviklingen i forsyningsområdet. Virksomheden sætter en ære i at være der, når kunderne har brug for den og ikke mindst levere gode og fremtidssikre løsninger. Virksomheden har gang i mange spændende projekter, store som små, og vil i de næste år sætte endnu flere projekter i gang indenfor drikkevand og spildevand. 

Thisted Vand har 33 engagerede medarbejdere og drives som en selvstændig virksomhed. Virksomheden står for håndtering af spildevand i Thisted Kommune samt for forsyning af drikkevand til størstedelen af kommunen. Virksomheden forsyner 12.500 forbrugere med rent drikkevand fra 8 kildepladser via et ledningsnet på 850 km og håndterer spildevandet fra 15.800 boliger samt områdets erhvervsvirksomheder via 325 pumpestationer og et ledningsnet på 825 km til virksomhedens fem renseanlæg.  

Til at bidrage til en styrkelse af Thisted Vands udvikling søges nu en ambitiøs


 

   Landmåler


Opmåling – Databehandling – systemisk procesoptimering 

 

 

Motiveres du af at sikre et præcist datagrundlag, og vil du bruge din stærke tekniske indsigt til at effektivisere og højne kvaliteten af den systemiske arbejdsgang i en attraktiv virksomhed på en spændende udviklingsrejse? Som landmåler hos Thisted Vand får du en indflydelsesrig og central nøglefunktion, hvor du har muligheden for at blive en toneangivende aktør i projektafdelingens ambition om at lægge en ny linje for sine databehandlingsprocesser. Du bliver desuden en del af en flad organisation med en kultur karakteriseret af korte beslutningsveje og et stærkt kollegialt samarbejde, ligesom du vil opleve en hverdag præget af stor selvstændighed og udfordrende arbejdsopgaver. 

 

Du kommer til at præge udviklingen i en dynamisk afdeling, hvor du med reference til projektchefen bliver ansvarlig for at bidrage til den daglige drift samt til optimeringen af den systemiske databehandling knyttet hertil. Du får til opgave at gennemføre løbende opmåling og afsætning i forbindelse med både anlægs- og driftsopgaver, og du forestår dialogen med både interne og eksterne samarbejdspartnere under hele processen - fra projektering til implementering. Du er med til at udarbejde standardspecifikationer og en standard-datastruktur til opmåling, ligesom du forestår registrering og behandling af de indhentede data efter gennemført opmåling. I forlængelse heraf skaber du med afsæt i din tekniske ekspertise grundlag for at effektivisere og videreudvikle de systemiske arbejdsgange i projekteringsfasen. Sammen med en kollega vil en af arbejdsopgaverne desuden være at sikre et succesfuldt skifte til LER 2.0 for Thisted Vand.                  

 

For at få succes i rollen har du solid erfaring fra en lignende stilling med tilsvarende arbejdsopgaver – herunder med særligt fokus på den systemiske databehandling. Du har formentlig en uddannelsesbaggrund som eksempelvis landmåler, målertekniker, kort- og landmålingstekniker eller matrikeltekniker. Derudover har du stærke IT-kompetencer samt erfaring med brugen af DanDasGraf/DanVandGraf, Bentley MicroStation, MapInfo og Microsoft Office-pakken. Du er desuden hjemmevant i anvendelsen af CAD, mens det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i GIS samt med opmåling af kloakanlæg.        


På det personlige plan er du kendetegnet af stor systematik, kvalitetsbevidsthed og teknisk forståelse, og du tilgår din arbejdsgang med et overblik, som giver dig et skarpt øje for nye perspektiver og udviklingsmuligheder. Du trives i en hverdag med en høj grad af struktur, og du evner at sætte dig ind i samt navigere i arbejdsopgaver af forskelligartet karakter. Du er desuden ambitiøs, datadrevet og detaljeorienteret, ligesom du med dine stærke kommunikative kompetencer formår at etablere konstruktive og tillidsfulde samarbejdsrelationer med både kollegaer og eksterne partnere. Dertil er du omhyggelig, humoristisk og ligetil, mens det falder dig naturligt at følge dine projekter med en ansvarsfølelse, som sikrer, at alle dele af processen drives planmæssigt.

 

Er du den nye landmåler til Thisted Vand? Så skynd dig at uploade din ansøgning og CV. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til Sensu A/S, Svend Erik Birkelund på +45 51 29 43 33. 


Vi opfordrer dig til at søge snarest, da vi behandler ansøgningerne løbende.

SØG HER

Kontakt

Thisted Vand
Silstrupvej 12
7700 Thisted
Danmark Nordjylland

Svend Birkelund

Seniorkonsulent

+455129433

{"street":"Silstrupvej 12","city":"Thisted","state":"Nordjylland","zip_code":"7700","country":"Danmark","latitude":"56.9384379","longitude":"8.6479023"}