PROJEKTLEDERE


Kastberg har en række store og spændende projekter i pipelinen. Det er både erhvervs- og boligprojekter, som de skal gennemføre i totalentreprise for professionelle bygherrer. Har du lyst til at være en nøglespiller i en succesfuld og økonomisk velfunderet entreprenørvirksomhed i vækst, så er chancen der nu.


Som projektleder hos Kastberg A/S har du det overordnede ansvar for at styre og lede en byggesag i hoved- eller totalentreprise - fra kontraktindgåelse til rettidig og mangelfri aflevering til bygherren. Dette indebærer ansvar for tid, økonomi og kvalitet samt arbejdsmiljø og sikkerhed. Du bistår desuden projektchef eller projektdirektør i forbindelse med projektering og kontrahering med bygherre, men er ikke ansvarlig herfor. 


Du har evnen og lysten til at gennemføre byggesager fra start til slut og sidde for bordenden på egne projekter, hvor der ofte også indgår egenproduktion. Indsigt i egenproduktionsstyring samt projekteringsledelse vil derfor blive betragtet som et plus. 


Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Planlægge, koordinere og lede opgaverne på byggepladsen i samarbejde med byggeleder og sjakbajser
 • Assistere i projekteringsarbejdet 
 • Afholde bygge og sikkerhedsmøder med UE og egen organisation
 • Afholde bygherremøder (hver 2. uge) – sikre god og professionel bygherrekontakt 
 • Kontakt og dialog med rådgivere og myndigheder
 • Kontrahere med underentreprenører jf. indgået kontrakt, AB og ABT-betingelser
 • Kontakt og dialog med rådgivere og myndigheder
 • Følge op og rapportere internt på tid og økonomi
 • Slut-dokumentere, herunder KS- og DV-materiale
 • Gennemføre mangelgennemgang og afleveringsforretning
 • Afholde 1 og 5 års-gennemgang.

Du har en uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller tilsvarende, gerne suppleret med en håndværksmæssig uddannelse. Derudover har du minimum 5 års praktisk erfaring med at gennemføre byggesager fra start til slut enten i hoved- eller totalentreprise. 


Du er en udadvendt og struktureret person og du sætter dig naturligt for bordenden og styrer projekterne. Du kan både sikre fremdrift gennem godt samarbejde og løse de konflikter, der eventuelt måtte opstå.


Du tilbydes et selvstændigt og ansvarsfuldt job blandt gode kollegaer. Der er korte beslutningsveje og åbenhed - og samarbejde er en selvfølge. Som medarbejder i Kastberg får du desuden gode muligheder for at udvikle dine faglige kompetencer yderligere. Der er ordnede forhold, og selvom der er travlt, er der samtidig respekt for, at medarbejderne har familie og fritidsinteresser. 


Vil du vide mere om Kastberg A/S og stillingen, så kontakt Partner Morten Andersen fra Kompetent på telefon 2211 6188 og/eller ma@kompetent.as.


Kastberg er en veldrevet og velrenommeret entreprenørvirksomhed i vækst. Kulturen er præget af en god samarbejdsånd internt og eksternt, stor åbenhed og selvstændighed samt et fagligt fundament, der bygger på kvalitet og troværdighed. 


Nøgleordene i virksomhedskulturen er kvalitet, tillid og adfærd - værdier som alle medarbejdere hver dag stræber efter at efterleve og agere efter i forhold til samarbejdspartnere, kunder og hinanden internt i virksomheden.


Kastberg  står på et solidt økonomisk fundament, hvor virksomheden i markedet er kendt for kvalitetsløsninger til konkurrencedygtig pris, hvilket har skabt stærke relationer til kunder og eksterne samarbejdspartnere. Klik HER for mere information om Kastberg A/S og se eksempler på spændende referenceprojekter.


SØG HER