Projektleder til natur og biodiversitet

Har du arbejdet med natur og biodiversitet i real live projekter, kunne du tænke dig at bliver involveret og blive en del af Danmarks største infrastrukturprojekt -  Femern Bælt projektet? Har du en naturvidenskabelig baggrund og erfaring med terrestrisk og marint miljø i forbindelse med anlægsprojekter?
 
Kan du også hjælpe os med at sikre en kompetent og grundig gennemførelse af projekter omfattende alle faser af et anlægsprojekt fra planlægning over miljøvurderinger til overvågning af projektet under dets udførelse?  - så har vi et meget spændende job til dig.

Om os
Det er afgørende, at der tages hensyn til miljøet, når man gennemfører Danmarks største infrastrukturprojekt Femern Bælt projektet og at etableringen sker med færrest mulige miljøpåvirkninger i henhold til de miljøkrav som de danske og tyske myndigheder har opstillet.

Til overvågning af anlægsaktiviteterne på Femern Bælt-tunnelen og de miljømæssige virkninger på land og marint, gennemføres der et meget omfattende kontrol- og overvågningsprogram. Resultaterne af programmet afrapporteres til danske og tyske miljømyndigheder og offentligheden herunder via miljøportalen Ægir.


Gennemførelsen, vurderinger og afrapportering af resultaterne af kontrol- og overvågningsprogrammet vil bliver et af dine fokusområder. 

Som en del af Sund & Bælt-koncernen, der ikke alene driver eksisterende projekter; men også planlægger, projekterer og udfører nye kommende store marine projekter er der faglige udviklingsmuligheder på arbejdspladsen i Sund & Bælt.    


Jobbet
 Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig. Du bliver en del af et team med meget kompetente kolleger inden for miljøområdet og du vil sammen med dem og på tværs af husets andre afdelinger skulle løse følgende opgaver:

  • Sikre at Femern Bæltforbindelsens moniterings-program, herunder afværge- og kompensationsforanstaltninger, gennemføres og afrapporteres til myndighederne
  • Udvikle strategier og håndtere konkrete udfordringer i relation til forundersøgelser og miljøvurderinger af eksisterende projekter
  • Bidrage til planlægningen af miljøundersøgelsesprogrammer og konsekvensvurderinger i forbindelse med kommende projekter
  • Forestå projektledelse og styringen af eksterne rådgivere
  • Forestå dialogen med relevante myndigheder 

Om dig
 Du har en naturvidenskabelig baggrund, eventuelt som biolog, geograf eller forstkandidat og hvor der lægges vægt på erfaring med biodiversitet/ afværge- og kompensationsforanstaltninger.
 
 Derudover forventer vi, at du:

  • Har erfaring med projektledelse, herunder styring af kontrakter med eksterne rådgivere
  • Har kendskab til administrationen af dansk miljølovgivning i henhold til EU-reglerne på miljøområdet, f.eks. Natura-2000, Vandramme- og havstrategidirektiverne
  • Har kendskab til at designe, udføre eller overvåge real live aktiviteter som bygherre, rådgiver eller myndighed.
  • Er tillidsvækkende og god til at samarbejde.

Du er god til at kommunikere på engelsk i skrift og tale
 
Vi tilbyder
 Som projektleder  i Sund & Bælts Center for Miljø & Myndighed får du mulighed for at sætte dit aftryk på marine mega-projekter i Danmark og opbygge erfaring til brug for næste generation af store bygge- og anlægsprojekter som Østlig Ringvej (Havnetunnellen), Kattegat- og Als-Sund forbindelserne
 
Du skal være med til at vise, at mega-projektet kan etableres uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Du bliver en del af en stærk tværfaglig center med dedikerede kollegaer. Du vil opleve en organisation, der er i løbende forandring i takt med at opgaverne udvikler sig.


Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig og du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige kolleger på tværs af organisationen med forskellig faglig- og national baggrund.
 
Tonen i huset er uformel og din arbejdsplads bliver i København tæt på Vesterport station.

Vi tilbyder en lønpakke efter kvalifikationer, sundhedsforsikring og andre personalegoder.


Ansøgning
Upload din ansøgning, dit CV og dine eksamensbeviser via nedenstående link senest den 9. december 2022.


Vi afholder samtaler løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte miljøchef Anders Bjørnshave 22 73 68 14 

 

 

Søg nu

Kontaktinformationer

Sund & Bælt Holding A/S
Vester Søgade 10
1601 København V

Anna Lechenmayer

Vi behandler ansøgninger løbende og seneste frist for ansøgning er 09-12-2022