TENDER MANAGER TIL POWER-TO-X PROJEKTER


Motiveres du af at arbejde med grøn omstilling og store anlægsprojekter - i særlig grad Power-to-X? Er du kommercielt fokuseret, en god netværker, teknisk interesseret og god til at samle store mængder information i en skarp og præcis formidling? Så er her muligheden for at blive Tender Manager hos Evida!


Som Tender Manager hos Evida er du ansvarlig for at opbygge og fremstille business cases overfor Evidas direktion, bestyrelse og i sidste ende ejere. Du er ansvarlig for at indsamle, samordne og præsentere den information og data, der gør det muligt at træffe beslutninger om, hvilke investeringer og projekter, Evida skal beskæftige sig med i fremtiden - at skabe dette beslutningsgrundlag kræver et forretningsmæssigt og teknisk overblik. Du samarbejder og koordinerer på tværs af afdelinger og faggrænser samtidigt med, at du fokuserer på at skabe gode og kommercielt bæredygtige resultater.


Stillingen er central og Tender Manageren er med til at præge de projekter, Evida ønsker at arbejde med i fremtiden, bl.a. ved at sikre, at Evida får de rette aftaler, kontrakter og samarbejdsrelationer, som understøtter forretningsudviklingen indenfor Power-to-X.


Som Tender Manager er du den styrende kraft, der opbygger elementerne i de forskellige business cases. Herefter inddrager du de relevante ressourcer, for derved at fremstille den bedst mulige case. Dette inkluderer tekniske vurderinger, investeringsbehov, driftsudgifter (CAPEX/OPEX), finansierings-/ investeringsmuligheder, risikovurderinger i forhold til lovgivning, regulering og EU, samt en plan for projekt- og driftsperioden. Der er et professionelt og stærkt bagland, der bidrager med opbakning, teknisk viden, administration, netværk og teknisk viden. Du befinder dig i det krydsfelt, der binder al information og viden sammen i kraft af forskellige business cases.


Eksempler på dine arbejdsopgaver:

  • Ansvarlig for udarbejdelse af business cases, beslutningsgrundlag, summaries og tilbud
  • Ansvarlig for fastlæggelse af tilgangsvinkel og udførelsesmetoder indenfor tender management i Evida
  • Ledelse af tenderprocessen fra start til slut, for derigennem at sikre solide og gennemarbejdede business cases
  • Risikosporing og -styring gennem processerne
  • Bidrage til det skriftlige materiale – både i forhold til overordnet indhold samt hvordan det præsenteres
  • Ansvarlig for kvalitet og indhold af de enkelte business cases 
  • Overdragelse af udvalgte sager og cases til kolleger
  • Sikre oprettelse og overholdelse af deadlines
  • Repræsentere Evida i relevante sammenhænge.

Du har erfaring med at opbygge komplekse business cases eller erfaring fra tunge tilbudsprocesser på større anlægsprojekter. Du har sandsynligvis en uddannelse på bachelorniveau eller højere. Du motiveres af at være den ledende kraft, der forener alle input til en samlet business case eller samlet tilbudsmateriale.

 

Du kommunikerer ubesværet med alle fra direktøren til ingeniøren, sætter kvalitet og punktlighed højt og motiveres af at løfte udarbejdelsen af business cases til nye højder i Evida.


Du har erfaring med at omsætte strategi til praksis ved - i det rette tempo - at lægge de trædesten, der flytter interessenter, kerneopgaver og adfærd i den ønskede retning.


Du arbejder selvstændigt og struktureret, er resultatorienteret og analytisk, har stærke kommunikationsevner og en god personlig gennemslagskraft. Du skaber og fastholder overblikket over komplekse projekter, og er samtidigt opsøgende i forhold til at skabe relationer både internt og eksternt. Du trives desuden i en rolle, hvor alt ikke er givet på forhånd, men hvor det er muligt at påvirke rollen, ved at forbedre metoder og processer undervejs. 


Er du interesseret i at høre mere om Evida og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompetent A/S ved Managing Partner Karsten Romby på telefon 2524 0260 eller Partner Louise Koldborg på mobil 2060 2350. Alle henvendelser behandles fortroligt.


Evida er det nationale gasdistributionsselskab og det er Evidas opgave at designe, drive og vedligeholde gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Evida tilslutter biogasanlæg og håndterer grønne gasser i gasnettet. Samtidig sikrer Evida forsyningssikkerhed af gas til ca. 380.000 kunder og vedligeholder 18.000 km gasledning. Med Evidas landsdækkende og veletablerede gasinfrastruktur spiller de en afgørende rolle i Danmarks grønne omstilling.


Evida er etableret pr. 1. oktober 2019 og er ejet af Finansministeriet. Selskabet er en sammenlægning af det tidligere HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution. Hovedkontoret ligger i Viborg med driftscentre i hhv. Stenlille og Middelfart.


Læs mere om at arbejde i Evida på evida.dk/job

SØG STILLINGEN HER