PROJEKTERENDE KONSTRUKTØR


Ambitiøs konstruktør med kendskab til industribyggeri til en ambitiøs virksomhed i vækst og med egen produktion


Som projekterende konstruktør hos HPH Totalbyg er du en del af en tegnestue med 8 dygtige og engagerede kolleger. Du refererer til tegnestuechefen.


Hos HPH Totalbyg er det vigtigt at levere et professionelt og gennemarbejdet tegningsmateriale, som vores egen produktion og eksterne samarbejdspartnere direkte kan arbejde ud fra. Dette er dit ultimative succeskriterie i forhold til de konkrete projekter. Virksomheden sætter en ære i, at det ikke skal være komplekst for det komplekses skyld. Du bidrager aktivt til samarbejdet både internt på tegnestuen og med alle andre projektdeltagere. Det er vigtigt, at du stiller din faglige ekspertise og erfaring til rådighed overfor andre, både kolleger på tegnestuen og kolleger i andre afdelinger. 


Projekterne i HPH Totalbyg spænder bredt. Porteføljen er et mix lige fra mindre og forholdsvis simple projekter til store og komplekse projekter indenfor domicilbyggeri, industribyggeri, erhvervsbyggeri og halbyggeri. 


Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver i stillingen er:

 • Tegningsmateriale
  • Fra skitse til hovedprojekt 
  • Detailprojektering – klar til produktion
 • Myndigheder
  • Dialog med myndigheder
  • Byggeansøgning
  • Indhente ibrugtagningstilladelse
 • Samarbejde
  • Bindeled mellem salg, projekt og produktion
  • Medvirke til optimering af projekt (design, kvalitet og økonomi) samt medvirke, hvis der opstår behov for ændringer og tilpasninger efter projektet er gået i produktion.

HPH Totalbyg tilbyder en stilling, hvor du arbejder med alle typer af projekter og hvor du får det fulde ansvar for udarbejdelse af tegningsmaterialet på ”dine” projekter. Projekternes størrelse og kompleksitet afstemmes med den viden og erfaring du har samt i forhold til en fortsat faglig udvikling af dine kompetencer.


Der er stor fleksibilitet omkring den endelige konkretisering af arbejdsopgaverne, idet HPH Totalbyg er åben overfor at definere stillingen i forhold til dine erfaringer og kompetencer. Du kan således have få eller mange års erfaring.  


Du har en byggeteknisk uddannelse som f.eks. arkitekt eller konstruktør – gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har erfaring fra en lignende stilling - og derudover er det vigtigt at du har kendskab til industribyggeri. Du taler og skriver dansk på højt niveau.


Du er kollegial, løsningsorienteret og selvstændig. Din tilgang til arbejdet er struktureret og systematisk og samtidig er du omhyggelig og grundig, hvilket sikrer, at du ikke overser væsentlige detaljer i projekterne. Du er passioneret omkring dit arbejde, ligesom du går til dine opgaver med en blanding af stolthed og professionalisme. Du er ansvarsbevidst i forhold til deadlines og aftaler og du bidrager til et positivt og professionelt arbejdsmiljø. 


Du sætter desuden en ære i at finde den bedste løsning, hvor design, kvalitet, funktionalitet og økonomi går op i en højere enhed. Samtidig er du serviceorienteret, tillidsvækkende og i besiddelse af et godt personligt drive. Det er vigtigt, at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner og at du forstår at formidle din viden til både kolleger og samarbejdspartnere.


Er du interesseret i at høre mere om HPH Totalbyg og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompetent A/S ved Partner Morten Andersen på telefon 2211 6188.


HPH Totalbyg har travlt og derfor udvider de igen med ansættelse af yderligere medarbejdere. Virksomheden har en stærk kultur og at arbejde hos HPH Totalbyg byder på mange spændende, udfordrende og nye opgaver. HPH Totalbyg tilbyder en arbejdsplads med gode rammer og en flad organisation, hvilket betyder en uformel tone. Derudover er HPH Totalbyg en socialt meget engageret virksomhed, hvor der er plads til frihed under ansvar. Hos HPH Totalbyg tages der afsæt i den enkelte og alle medarbejdere udvikles på bedst mulig vis. Det betyder således, at man sørger for, at hver enkelt medarbejders kompetencer øges, så alle yder deres bedste. Dette er med til at sikre en god vækst samt fremtid for HPH Totalbyg.


Det er afgørende for HPH Totalbyg, at virksomheden er en god arbejdsplads, både for de ansatte, men også for, at den generelle holdning og lyst til at arbejde forbliver på sit højeste niveau. Det betyder, at HPH Totalbyg tager medarbejderne med på råd i form af årlige tilfredshedsmålinger, MUS samt mulighed for kurser m.m. Derved sikres, at virksomheden også fremover er en attraktiv arbejdsplads, der hele tiden udvikler sig til det bedre.


SØG STILLINGEN HER