Afdelingsleder

Special Minds Aarhus søger ny leder 

Du har ledererfaring. Du er nytænkende i din tilgang til uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge og voksne med autisme. Og du ser det som en drømmeopgave at skubbe til udviklingen blandt en gruppe engagerede medarbejdere.   

 

Lyder det som dig? 


Så er det nu, du kan søge et attraktivt job som leder af Special Minds AarhusHer får du chancen for at lede og udvikle uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge og voksne med autisme eller lignende profiler.


Stillingen er på 37 timer, og tiltrædelsen er 1. februar 2024 eller snarest derefter.

 

Special Minds Aarhus er én af 30 afdelinger i nonprofit organisationen Den Sociale Udviklingsfond (SUF). hele SUF-organisationen er vi samlet godt 500 medarbejdere.  


Om Special Minds


Special Minds skaber uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb for unge og voksne med autismeprofil. Udover vores afdeling i Aarhus har vi også afdelinger i Silkeborg, Kolding og Aalborg. I Aarhus har vi en kompetenceafdeling med uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb samt en erhvervsafdeling, Special Minds IT, hvor vi ansætter medarbejdere med autismeprofil, som leverer ydelser til private og offentlige virksomheder. Vi holder til i Vækstpark for Socialøkonomi, som huser 25 virksomheder, der alle ønsker aktivt at bidrage til større inklusion på arbejdsmarkedetVækstpark - Socialøkonomisk erhvervspark i Aarhus - SUF 


Vores kerneopgave er at hjælpe mennesker med autisme eller lignende profiler i job eller uddannelsedette arbejde lægger vi stor vægt på dialogen med vores kommunale samarbejdspartnere, de pårørende og de virksomheder, som vi samarbejder med.  


Dig som leder 


Som afdelingsleder i Special Minds Aarhus er du dels leder for vores uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser, dels for Special Minds IT og for Vækstpark for Socialøkonomi.


Special Minds Aarhus bliver du leder for 60 fagligt stærke og engagerede kolleger. Vi har brug for en leder, der er anerkendende og motiveres af at samarbejde med en mangfoldig gruppe af kolleger. Derudover er det afgørende, at du evner at prioritere og håndtere hverdagens opgaver, sideløbende med at du har øje for de strategiske mål, som du selv er med til at opsætte. Vi forventer samtidig at møde en leder, der er stærk på relationer og netværk, og som forstår at motivere sine kolleger. I dit daglige arbejde bliver du understøttet af en række ressourcepersoner som fx faglige koordinatorer, projektledere, fællesadministration, økonomi og HR.    

Endelig er det vigtigt, at du forstår betydningen af, at Special Minds er en del af SUF-organisationen. I dette ligger, at du bidrager aktivt til at understøtte ledelsessamarbejdet, sammenhængskraften og organisationskulturen på tværs af afdelingerne. Du får 29 engagerede lederkolleger at spare med, og de forventer og værdsætter dit engagement.


Dine kvalifikationer


Som vores kommende leder skal du brænde for at skabe bæredygtige løsninger, trivsel og arbejdsglæde. Desuden ser vi for os, at du har en række kvalifikationer, som bl.a. indebærer, at du: 

 

 • - har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau suppleret med en lederuddannelse 

 • - kommer med relevant ledelseserfaring  

 • - har erfaring med uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede indsatser for mennesker med autisme 

 • - kan tage ansvar for afdelingens økonomi og ressourceanvendelse 

 • - kender til LAB-loven og rammebetingelserne som anden aktør 

 • - kan kommunikere, formidle og dokumentere rammer og resultater både mundtligt og skriftligt 

 • - er optaget af faglighed og metodeudvikling og kan anvende disse metoder som rammesættende for drøftelse af cases - på personalemøder og faglig sparring 

 • - lyst og evne til at omstille aktiviteterne i takt med ændrede behov hos kunderne  

 • - har organisatorisk overblik og evnen til at følge opgaver til dørs 

 • - mestrer konflikthåndtering og ledelsen af mange stærke personligheder 

 • - har gennemslagskraft og er ambitiøs på egne og fællesskabets vegne 

 

Da du som leder både har ansvaret for at drive en kompetenceafdeling, en socialøkonomisk IT-virksomhed og en Vækstpark, der fungerer som kontorhoteler det vigtigt, at du besidder en stærk alsidighed. Du skal færdes hjemmevant i såvel den offentlige som private sektor og både være entreprenant og have et socialt drive. 

 

Vi tilbyder

 

Du bliver del af en professionel og velkørende SUF-organisation. Vi har en fællesadministration i Odense, som du jævnligt vil opleve som en aflastning. Administrationen står til rådighed med sparring på initiativer og løsningsforslag, der kan skabe udviklende rammer for vores unge og kolleger. Du vil endvidere få et tæt samarbejde med regionsdirektøren for Jylland og Fyn samt indgå i stærke ledernetværk. 

 

Vi kan tilbyde attraktive løn- og ansættelsesvilkår på baggrund af overenskomst.Herudover prioriterer vi, at du får relevant efteruddannelse og løbende supervision. 

 

Tiltrædelse den 1. februar 2024. 

 

Inden du søger, anbefaler vi, at du orienterer dig på vores hjemmeside og for eksempel læser om, hvordan det er at være leder i Den Sociale Udviklingsfondhttps://suf.dk/job-hos-suf/job-hos-suf-saadan-er-det-at-vaere-leder-i-suf 

 

Hvis du vil vide mere om Special Minds og Den Sociale Udviklingsfond, kan du også kontakte nuværende leder i Special Minds Aarhus Kamille Ebbe på tlf. 3084 4813 eller direktør i Den Sociale Udviklingsfond Michael Hansen på tlf. 3084 4501. Du er også meget velkommen til at komme på besøg.   

 

Din ansøgning med CV og relevante bilag skal være os i hænde senest den 3december 2023. 

 

Første samtale finder sted den 7. december og anden samtale den 15. december. 

Kontakt

Special Minds Aarhus
Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Danmark Midtjylland

Michael Hansen

{"street":"Gunnar Clausens Vej 68","city":"Viby J","state":"Midtjylland","zip_code":"8260","country":"Danmark","latitude":"56.1069808","longitude":"10.1443754"}
Ansøg her

Special Minds

Special Minds hjælper gennem uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og lignende profiler til at lykkes med uddannelse og job. 

Vi er etableret i 2008 og har i dag fire afdelinger i henholdsvis Aalborg, Silkeborg, Aarhus og Kolding. 

I bestræbelsen på at skabe de bedst mulige indsatser, arbejder vi tværfagligt og metodisk nysgerrigt. Derfor tæller vores faggrupper alt lige fra lærere til pædagoger, psykologer, it-faglige, ergoterapeuter og arkitekter.

Special Minds er en socialøkonomisk virksomhed, og vi står også bag IT-virksomheden Special Minds IT, som målrettet ansætter IT-konsulenter med autismeprofil. Vi er en del af Den Sociale Udviklingsfond (SUF), en nonprofit almennyttig fond med 30 afdelinger over hele Danmark, bl.a. socialøkonomiske virksomheder, botilbud og mentorordninger.