Forstander

Hjortholm Kostskoles mangeårige forstander vil nyde sit otium, og vi ansætter nu en ny forstander, som gennem sit lederskab kan understøtte os i at realisere vores drømme og visioner. Hvis du er i stand til at udfordre vores faglighed og bidrage til en fortsat udvikling af Hjortholm Kostskole, bør du søge stillingen.

Drømmen

Vi vil skabe de bedste livsbetingelser for vores børn og unge – så de aktivt kan indgå i meningsfulde fællesskaber hele livet. Vejen til vores drøm går via vores vision:

”Visionen for Hjortholm Kostskole udspringer af en drøm om at skabe den bedste behandlingsinstitution i Danmark. En institution, der har de bedste og mest velfungerende medarbejdere, og hvor der er et arbejdsmiljø, der fremmer det bedste i alle medarbejdere”

Vores tilbud til dig

Vi tilbyder den nye forstander et spændende og udfordrende job med stor selvstændighed og ansvar. Du får som forstander

  • En børnegruppe, som har behov for intensiv støtte og opmærksomhed
  • Fagligt kompetente medarbejdere
  • Et nyetableret og velfungerende lederteam
  • En engageret og understøttende bestyrelse
  • En velfungerende institution
  • Moderne faciliteter og fysiske rammer

Vores krav til dig

Vi forventer, at du har et stort engagement for målgruppen – og en ambition om at blive udfordret.

Grundlæggende er det vores forventning, at du er leder med stort L, og tager ansvar for, strategi samt de overordnede, pædagogiske, økonomiske og ledelsesmæssige perspektiver.

Det er afgørende, at du kan udøve ledelse efter principper for distribueret ledelse, idet der er et stærkt fagfagligt ledelsesteam, som har gode fagfaglige, pædagogiske, psykologiske og didaktiske kompetencer. Du skal formå, at balancer dette med den nødvendige opmærksomhed og insisterende målopfølgning.

Job- og personprofil

Stillingens indhold samt krav og forventninger er beskrevet i job- og personprofilen, som du kan læse her.

Ansættelsesproces

Da Jobselection er konsulent på rekrutteringen af den nye forstander, er der mulighed for samtaler, før du sender ansøgningen. Kontakten kan rettes til Bjarne Voigt Hansen på +45 2715 2915 eller bvh@jobselection.dk

Der vil være mulighed for at besøge Hjortholm, hvor den nuværende forstander, Aksel Christensen, vil stå til rådighed for dig. Dette aftales også med Bjarne Voigt Hansen.

Ansøgning senest 7. april 2019 - Søg nu

Der er ansættelsessamtaler lørdag den 13. april og torsdag den 25. april 2019, og kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemgå en test. Ved anden samtale får kandidaten en case udleveret før samtalen, som kandidaten fremlægger for ansættelsesudvalget.

Jobselection indhenter 360 graders reference for den kandidat, som ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse.

Der forhandles vilkår den 26-29. april 2019, og kandidaten opsiger sin nuværende stilling senest 30. april 2019 med tiltrædelse 1. juni 2019.   
Søg nu