Sekretariatsfrivillig 20/21

Sekretariatsfrivillig
Danske Skoleelever søger nye Sekretariatsfrivillige til skoleåret 20/21!
Er du klar på at fytte hjemmefra og bo sammen med dine kommende bedste venner? Holde workshops, deltage til møder og afholde store arrangementer for elever rundt i hele Danmark? Og få et år efter grundskolen som de færreste kan fortælle om?

Beskrivelse
Når man er frivillig på DSE's sekretariat bor og arbejder man på Sindalsvej 9, 8240 Risskov. I år er vi 19 frivillige, der alle bor på sekretariatet. Vi bor uden voksne, og det betyder, at vaske tøj, lave mad og rydde op er en del af hverdagen. Når det er sagt, er man ikke helt alene. Vi har over 20 fuldtidsansatte på kontoret i tidsrummet kl. 8.00-16.00. De er gode til at træde ind, hvis der skulle være behov for dette. Vi frivillige får computer, telefon med abonnement og kontorplads stillet til rådighed. I hverdagen sidder vi sammen med de ansatte, og
samarbejder på lige fod med disse. Derudover svarer de frivillige i det daglige til næstformanden med ansvar for sekretariatet og sekretariatschefen. Vi har en teamstruktur på sekretariatet, hvilket betyder at alle er fordelt på teams af 3. Alle teams har samme arbejdsopgaver men inden for forskellige geogra􀀶ske områder og arrangementer. Udover det arbejder sekretariatet meget sammen på kryds og tvær.

Arbejdet består blandt andet i at:
- Besøge elevråd og afholde kurser ude på landets skoler.
- Planlægge og udføre DSE's store nationale arrangementer.
- Arbejde med DSE's projekter.
- Understøtte DSE's lokale arbejde.
- Være elevsupporter for de kommunale fælleselevråd.
  Og meget mere.

Det vigtigste for at være frivillig er at, du er klar på udfordringer og at, du er fuldt motiveret for at få det bedste år.

Praktisk: 

DSE betaler frokost og morgenmad for de frivillige. Du skal selv sørge for aftensmaden og i år har vi besluttet at lave en
fælleskasse, hvor hver enkelt frivillig bidrager med 400 kr.
Derudover betaler DSE for én hjemrejse pr. frivillig tur/retur pr. måned. 

Du kan læse mere på skoleelever.dk/bliv-frivillig


Ansøgningsproces:

Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgninger blive læst og efterfølgende godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d.10.-12. Januar. Her vil alle ansøgere blive inviteret.
Ansøgningsfrist 31/12/2019 kl.23.59

Eventuelle spørgsmål kan rettes til næstformand, Leanor 60402002, lfd@skoleelever.dk


Vi ser frem til at læse jeres ansøgninger!


Søg nu


Danske Skoleelever (DSE) er en organisation for og af de danske grundskoleelever. DSE’s ledelse består således udelukkende af elever, der vælges én gang årligt på et stormøde. DSE arbejder med at repræsentere eleverne over for beslutningstagere, og har som formål at engagere og aktivere elevrådene. DSE har 25 ansatte, der understøtter organisationens arbejde. Læs evt. mere på www.skoleelever.dk.